چاقوی فورج یا آهنگری شده  (Forged Knife)  

چند مزیت چاقوی فورج + نحوه خرید چاقوی فورج(فورج گرم)، نوعی از چاقوست که از یک تکه فلز (یکسره از دسته تا نوک تیغه) ساخته شده باشد. برای ساخت یک چاقوی فورج ، یک قطعه از فولاد چکش کاری شده با استفاده از یک دستگاه پرس سنگین بریده میشود. این عمل قبل از فرایند تیز […]

بستن
مقایسه